چوب سیگار عناب بلند فیلتر خور

40,000 تومان

*ساختە شدە از چوب عناب
*بسیار شیک و زیبا
*فیلتر خور(فیلتر باریک میخورد)
*مخصوص فیلتر ٨ میلیمتر و سیگار خالی

در انبار موجود نمی باشد