سیگار پیچ اتوماتیک ocb

80,000 تومان

*جنس بسیار عالی و اصلی
*محصول چین بە سفارش فرانسه
*طراحی زیبا
*ساخت سیگار در دو سایز باریک و ضخیم
*دارای مخزن برای نگهداری توتون و کاغذ

سیگار پیچ اتوماتیک ocb
سیگار پیچ اتوماتیک ocb

80,000 تومان