توتون مریوان

27,000 تومان

*برای گلو نرم
*دارای نیکوتین متوسط رو به بالا (0/6)
*بوی معمولی (مناسب و بهتر از سیگارهای کارخانه)
*سوزش و کام دهی متوسط و معمولی
*خورد شده به روش پولکی
*نژاد:بارلی
وزن:100گرم
*محصول:ایران(شهرستان مریوان)

فروش توتون
توتون مریوان

27,000 تومان