توتون رشته ای سبک سادە

60,000 تومان

*برای گلو نرم
*سبک و کم نیکوتین (0/3)
*بوی متعادل و خوب
*خورد شده به صورت رشتەای
*قابل استفاده برای سیگار و پیپ
*نژاد:ویرجینیا
*وزن:110گرم
*محصول:ترکیه

فروش توتون
توتون رشته ای سبک سادە

60,000 تومان