توتون اشنویه سنگین و ساده

35,000 تومان

*برای گلو نرم
*دارای نیکوتین بالا (0/8)
*بوی معمولی و ساده ( به نحوی که برای اطرافیان اذیت کننده نیست)
*خورد شده به صورت پولکی
*نژاد:ویرجینیا
*محصول:ایران (شهرستان اشنویە)
*وزن:110گرم

فروش توتون
توتون اشنویه سنگین و ساده

35,000 تومان